henkilöstöesittely

Esittelyssä Nordin toimitusjohtaja Piia Heikkinen

Piia on toiminut Nordin toimitusjohtajana yrityksen perustamisesta lähtien.

Piian taustaa

Innostuin tuulivoima-alasta pian kandiopintojeni jälkeen. Kaipasin jotakin teknisempää yhdyskuntasuunnittelun kandiohjelman jälkeen ja keksin, että pohjakoulutukseni pätevöitti minut hakemaan tuulivoimaprojektoinnin maisteriohjelmaan. Niinpä opiskelin kyseisen maisteriohjelman Uppsalan yliopistossa.

Kirjoitin lopputyöni WRF-datan käytöstä tuulianalyyseissä OX2:lle ja ensimmäinen tuulivoimaan liittyvä työpaikkani oli Vattenfallilla Ruotsissa. Pian sain kuitenkin töitä Suomesta Pöyryltä ja toimin siellä teknisenä konsulttina niin tuuli- kuin aurinkovoimahankkeissakin. Ennen Nordille siirtymistäni toimin tuuli- ja aurinkovoimaliiketoiminnasta vastaavana johtajana konsulttiyhtiö AFRYllä.

Mikä sai sinut mukaan Nordille?

Nordissa minua kiehtoi se, että yritys on osa Vanir Green Industries yritysklusteria, jossa on mukana uusiutuvan energian tuotantoon keskittyviä yrityksiä, sekä teollisuuden yrityksiä, jotka tulevat tarvitsemaan paljon uusiutuvaa energiaa. Tämä on merkityksellistä, sillä uusiutuva sähköntuotanto ei yksinään ratkaise mitään, vaan energiasiirtymä vaatii toteutuakseen myös yhteiskunnan ja erityisesti teollisuuden sähköistymistä.  

Kolme faktaa itsestäsi

Mikä sinua motivoi?

Konkreettiset teot vihreän siirtymän edistämiseksi. On myös ilo aloittaa jokainen työpäivä kun tiedän, että voin luottaa tiimiläisiini. Nordilaiset ovat erittäin ammattitaitoisia ja meillä on rento työilmapiiri.