Tietoa aurinko- ja tuulivoimasta

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää energiajärjestelmien ja teollisuuden nopeaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä sähköistämällä ja lisäämällä uusiutuvan energian tuotantoa. Aurinko- ja tuulivoimaa voidaan kehittää nopeasti ja siksi ne soveltuvat vastaamaan lisääntyneeseen päästöttömän sähköntuotannon kysyntään ja tuottamaan välittömiä ilmastovaikutuksia.

Pohjoismaat ovat maailmanlaajuisten ilmastonmuutostoimien kärkipäässä, ajaen aurinko- ja tuulivoiman vahvaa kasvua. Alla on lueteltu Ruotsin, Suomen ja Norjan kansallisia ilmastotavoitteita.

Ruotsi

100 % fossiilivapaa sähköntuotanto vuoteen 2040 mennessä ja hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä

Suomi

Päästöttömän sähköntuotannon tuplaus ja hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä

Norja

Päästöjen vähentäminen yli 55 % 2030 mennessä ja vähäpäästöinen yhteiskunta vuoteen 2050 mennessä

Aurinko- ja tuulivoimasta saadaan huomattavia ilmastohyötyjä. Lisääntynyt uusiutuvan energian tuotanto mahdollistaa hiilineutraalin teollisuuden Pohjoismaissa. Lisäksi Pohjoismaissa tuotettua puhdasta sähköä voidaan viedä Manner-Eurooppaan korvaamaan fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä. Uusiutuvan energian kasvu auttaa saavuttamaan alueellisia ja kansainvälisiä ilmastotavoitteita.

Nordi on luotettava ja vastuullinen aurinko- ja tuulivoimaprojektien kehittäjä ja yhteistyökumppani. Pyrimme käyttämään mahdollisimman paljon paikallisia kumppaneita ja haluamme myös tukea hankealueen paikallisia yhteisöjä.

Aurinkovoima lyhyesti

Aurinkovoimalla saavutetaan monia hyötyjä ja se onkin maailmanlaajuisesti nopeimmin kehittyvä energiantuotantomuoto. Pitkien kesäpäivien ansiosta Suomessa saadaan lähes sama määrä säteilyä kuin Pohjois-Saksassa. Lisäksi aurinkovoiman tuotanto täydentää hyvin tuulivoiman tuotantoa, koska niiden tuotantoajat ovat usein vastakkaiset.

Aurinkovoimaa voidaan sijoittaa maa-alueille, joita on muuten vaikea hyödyntää. Tästä hyvä esimerkki on Nordin aurinkovoimahanke Kristiinankaupungissa, jossa aurinkovoimala rakennetaan entisen tuhkanläjitysalueen ja kaatopaikan päälle. Näin saadaan hyödynnettyä jo rakennettua ympäristöä ja vältytään luonnontilaisten alueiden raivaukselta.

Aurinkovoima sopii erinomaisesti Nordin tavoitteeseen lisätä kotimaista uusiutuvan energian tuotantoa, jota tulevaisuuden investoinnit ja yhteiskunta tarvitsevat. 

Tuulivoima lyhyesti

Tuuli on hyvä uusiutuvan energian lähde ja Suomessa tuulee etenkin syksyllä ja talvella, kun sähkönkulutus on korkeimmillaan.

Tällä hetkellä tuulivoima on edullisin sähköntuotantomuoto Suomessa sillä viimeisen vuosikymmenen aikana maatuulivoiman tuotantokustannukset ovat lähes puolittuneet. Tämän ansiosta tuulivoimaa rakennetaan nykyään markkinaehtoisesti eli ilman tukia. Lisäksi nykyiset tuulivoimalat ovat paljon tehokkaampia kuin ennen, joten niistä saatava hyöty on myös isompi.

Nykyään tuulivoiman kehitystä ohjaa myös vaatimukset minimoida vaikutukset ympäristöön, eläimiin ja paikallisiin yhteisöihin tuulipuistojen lähellä. Nordi noudattaa kansainvälisiä ja paikallisia sääntöjä projekteissaan ja jakaa tietoa parhaista käytännöistä myös pohjoismaisten kollegoiden kanssa.

Paikallisuus

Nordille on tärkeää, että paikalliset yhteisöt pääsevät mukaan uusiutuvan energian hankkeiden suunnitteluun ja hyötyvät toiminnasta. Suomessa aurinko- ja tuulivoimaloista maksetaan kiinteistöveroa paikalliselle kunnalle ja maanvuokraa maanomistajille. Me Nordilla pyrimme lisäksi käyttämään mahdollisimman paljon paikallisia kumppaneita ja haluamme myös tukea hankealueen paikallisia yhteisöjä.

Työskentelemme systemaattisesti mutta joustavasti etsiessämme aurinko- ja tuulivoimalle soveltuvia alueita. Ensimmäisessä vaiheessa keskitymme alueella vallitseviin aurinko- tai tuuliolosuhteisiin, verkkoliityntäpisteisiin, ja alueen muuhun toimintaan. Keskustelu paikallisten yhteisöjen kanssa on olennainen osa tätä analyysia.

Kartoituksen jälkeen siirrymme tarkastelemaan muita paikallisia olosuhteita kuten luontoarvoja ja kulttuurillisia ympäristöjä. Tässäkin vaiheessa keskustelu paikallisten yhteisöjen ja kunnan kanssa on tärkeää. Jos kaikki näyttää esiselvytyksen jälkeen hyvältä, etenemme varsinaiseen hankekehitykseen.

Nordilaisten kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Hoidamme projektimme asiallisen rennosti, mutta sujuvasti, ketterästi ja joustavasti

Piia Heikkinen

piia.heikkinen@nordi.fi

050 505 3860

Nordi Oy
Valtakatu 49-51
53100 Lappeenranta